Doctorfit Gerincambulancia
NETIKETT

Szabályok és keretek az online rendelésen és gyógytorna foglalkozásokon

A Doctorfit Gerincambulancia Házirendje tartalmazza a rendelőben követendő belső normákat, összefoglalja a rendelő dolgozóinak és az ott megjelenő betegeknek - munkavégzésüknek, magatartásuknak -, együttélésüknek alapszabályait. A jelen Doctorfit Gerincambulancia NETIKETT célja, hogy a dolgozók és betegek viselkedése az online ellátásban és az online kezeléseken és programokon is kövesse a rendelői normákat, szabályokat. Ezért a Házirend pontjai érvényesek a Doctorfit Gerincambulancia online terében is. A Házirend működését az online térben az alábbi szempontok és szabályok érvényesítik.

 1. Online technika, online környezet

  A rendelést végző orvosok, az ellátásokban közreműködő egészségügyi szakszemélyzet, a gyógytornászok rendezett technikai és fizikai környezet kialakításával készülnek a konzultációkra és a foglalkozásokra. Nyomon követik, hogy az online konzultációk és foglalkozások egyes szakaszai milyen technikai megoldásokat követelnek. A lehetőségekhez mérten kiiktatják a háttérzajokat és egyéb zavaró körülményeket. A folyamatos figyelem, kommunikáció biztosításáért az orvos, gyógytornász és a beteg egyaránt lehetőleg bekapcsolt kamerával dolgozik. A mikrofont csak akkor használják, ha ők szólalnak meg. Ha ezen technikai és fizikai körülmények nem teremthetők meg, a beteg ezt előre jelzi, és erről egyeztet az orvossal vagy a foglalkozást vezető egészségügyi szakemberrel.
  Az orvosok, gyógytornászok és a betegek közösen alakítják ki azt a virtuális teret, amelyben a közös munka folyik. A beteg a saját környezetét átgondolva vagy háttérképet alkalmazva van jelen a konzultáción vagy foglalkozáson. A háttér az adatvédelmi törvényeknek megfelelően minél kevesebbet mutat a családi-személyes környezetéből, valamint nem közvetít kulturálisan vagy gazdaságilag hangsúlyos üzeneteket (pl. reklámot). A beteg a profilképe és a profil más elemei alapján beazonosítható, üzenetében azonban semleges.

 2. Az online konzultáció és foglalkozás menete, online viselkedés

  Az orvos, gyógytornász és egészségügyi szakdolgozó az online ellátás során, az online térben is a Doctorfit Gerincambulancia dolgozója: a Házirendet követve saját feladatkörében, munkakapcsolataiban, valamint a Doctorfit Gerincambulancia nyilvánosságában működik, dolgozik.
  A beteg az online kapcsolatot nem teheti nyitottá a nagyobb nyilvánosság felé. Viselkedésében, öltözködésével mindenki (orvos, gyógytornász és egészségügyi szakdolgozó) irányába követi a jelenléti egészségügyi ellátásban megismert normákat, magatartásformákat.
  A beteg a digitális térben több eszközzel, több platformon is jelen lehet, ha az a konzultáció, és/vagy foglalkozás menetét szolgálja. A beteg figyeljen arra, hogy a különböző, az ellátását segítő platformokon a bejelentkezésnél, a kapcsolat közben is kövesse az etikai és viselkedési normákat.
  A konzultációk, gyógytorna és gyógymasszázs foglalkozások folyamatát az azt tartó, a Doctorfit Gerincambulancia rendelőjében működő szakember irányítja, szervezi. A beteg az ellátását vezetővel egyezteti, hogy mikor tudja önálló munkájával segíteni saját fejlődését, eredményes előrehaladását.

 3. Online tartalom, online adatvédelem

  Az online tér képeit, tartalmait az ellátást nyújtó orvos, gyógytornász és egészségügyi szakdolgozó alakítja, irányítja. A beteg csak engedéllyel oszthatja meg a képernyőt, csak engedéllyel alakíthatja át a kapcsolat képi és egyéb tartalmait.

  Az orvosok, gyógytornászok, egészségügyi szakdolgozók és a betegek közösen tiszteletben tartják, hogy a konzultációkon, a foglalkozásokon elhangzottak, illetve a foglalkozások menete szellemi termék, az az orvos, illetve gyógytornász tulajdona. Közösen, megfelelően, a jogszabályokat betartva használják a szerzői jog, illetve a képmáshoz való jog alá eső tartalmakat.

  AA betegek tudomásul veszik, és egyetértenek abban, hogy a Doctorfit Kft. tulajdonában lévő
  Doctorfit Online 1 (online1@doctorfit.onmicrosoft.com)
  Doctorfit Online 2 (online2@doctorfit.onmicrosoft.com)
  Doctorfit Online 3 (online3@doctorfit.onmicrosoft.com)
  meghívott csatlakozójaiként, bármely szolgáltatás megrendelésével, használatával és az adataik önkéntes megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Doctorfit Kft. adataikat a jogszabályi előírások betartása mellett, a Doctorfit Kft. Adatkezelési Tájékoztatójában (http://doctorfit.hu/hu/adatvedelem/) foglaltak szerint felhasználja. A meghívás elfogadásával tudomásul veszik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy minőségbiztosítási okokból a kapcsolatról audio- és video rögzítés történjen, melyet a Doctorfit Kft, mint adatkezelő harmadik fél részére nem adhat ki.

  Az orvosok, gyógytornászok, egészségügyi szakdolgozók és a betegek tudomásul veszik, hogy egyes online tevékenységeknek következményei vannak. Az egyes problémák, vitás kérdések rendezésében az online tér esetében is a fennálló, hatályos törvényeket követik.

Kelt: Budapest, 2022. október 25.

Dr. Erbszt András
Doctorfit GerincambulanciaAdatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy Ön a Doctorfit Kft. tulajdonában lévő
Doctorfit Online 1 (online1@doctorfit.onmicrosoft.com)
Doctorfit Online 2 (online2@doctorfit.onmicrosoft.com)
Doctorfit Online 3 (online3@doctorfit.onmicrosoft.com)
bármely szolgáltatás megrendelésével, használatával és az adatai önkéntes megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Doctorfit Kft. az Ön adatait a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett, a Doctorfit Kft. Adatkezelési Tájékoztatójában
(http://doctorfit.hu/hu/adatvedelem/) foglaltak szerint felhasználja. A meghívás elfogadásával tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy minőségbiztosítási okokból a kapcsolatról audio- és video rögzítés történjen, melyet a Doctorfit Kft., mint adatkezelő harmadik fél részére nem ad ki.